Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Centrum Tańca Power-Dance Paulina Wieczorek. Dając przykład firmy odpowiedzialnej oraz świadomej, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych, w niniejszym dokumencie (dalej „Polityka”) przedstawiamy m.in. kluczowe informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ich wykorzystywania oraz pozyskiwania, jak również polityce „cookies” wobec użytkowników strony internetowej https://power-dance.com.pl/ (dalej „strona www”).

II. CENTRUM TAŃCA

Administratorem Danych osobowych jest Paulina Wieczorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Tańca Power-Dance Paulina Wieczorek z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Poznaniu przy ulicy Smolnej 13B/135, 61-008 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7822297337, REGON 300932527 (dalej „Centrum Tańca”).

Centrum Tańca Power-Dance Paulina Wieczorek z pasją prowadzi od ponad 15 lat zajęcia taneczne w przedszkolach, szkołach i domach kultury, a także z powodzeniem organizuje obozy, półkolonie i warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć różnych grup wiekowych rozwijają swoje umiejętności w zespołach turniejowych Power-Dance, które z sukcesem osiągają najwyższe podium w konkursach i turniejach tanecznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

III. KIEDY NINIEJSZA POLITYKA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Centrum Tańca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Odnosi się to zarówno do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Centrum Tańca realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych sytuacjach, określonych odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Centrum Tańca jest administratorem procesów marketingowych (w tym zarządza kontami na portalach społecznościowych), IT (w tym systemami informatycznymi, w których gromadzone są dane osobowe, m. in. uczestników zajęć), incydentami bezpieczeństwa, a także koordynuje procesy rekrutacji pracowników. Firma obsługuje także stronę internetową www. power-dance.com.pl, w związku z tym koordynuje przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularz zawarty na stronie.

IV. ZAKRES, SPOSOBY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Pragniemy, by wszelkie informacje w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których je przetwarzamy, były zrozumiałe. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem operacji przetwarzania danych osobowych przedstawionym poniżej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE PROWADZONE PRZEZ CENTRUM TAŃCA LUB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Informacje ogólne

Każda z osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, bądź odwiedzających naszą stronę internetową, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazuje. Niniejszym informujemy, że pozyskane w ten sposób dane o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, koniecznego do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.

2. Cookies

Strona www.power-dance.com.pl zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Centrum Tańca.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: − dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; − tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony www Centrum Tańca korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony www Centrum Tańca stosowane są „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony www Centrum Tańca mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony https://power-dance.com.pl/. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Centrum Tańca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony https://power-dance.com.pl/.

Centrum Tańca umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie www Korzystając ze strony www użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących ze stroną www podmiotów trzecich takich jak np. dostawcy Facebook czy Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. Zgłoszenia i formularze online

Odwiedzający stroną internetową Centrum Tańca, mają możliwość kontaktu z firmą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W ramach korzystania z formularzy konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu dla którego zostały podane i za Państwa wyraźną zgodą. Zgoda w zakresie formularzy kontaktowych jest wyrażona poprzez Państwa celowe działanie (tzw. zgoda konkludentna), czyli przesłanie formularza oraz podanie danych osobowych.

4. Używanie wtyczek Social Plugins

Na stronie https://power-dance.com.pl/ używamy tak zwanych Social Plugins („Plugins”) sieci społecznościowych Facebook, Instagram. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z wtyczką, pliki cookie zostaną wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika i zainicjowania żądania.

Po aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Ponieważ dostawca wtyczek gromadzi te dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie ich wszystkich za pomocą opcji w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

Centrum Tańca nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek. Dzięki mechanizmowi wtyczek użytkownik ma możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam na poprawę naszej oferty i sprawienie, że będzie bliższa preferencjom użytkowników.

Podstawa prawna korzystania z wtyczek określona została w § 6 ust. 1 zd.1 (f) RODO.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności dostawców wtyczek. Tam również podane są informacje o prawach użytkownika i ustawieniach umożliwiających ochronę prywatności.

5. Zdjęcia i filmy

Prezentowane na stronie https://power-dance.com.pl/ oraz w zarządzanych przez Centrum Tańca kontach na portalach społecznościowych zdjęcia, ikony oraz filmy są własnością Centrum Tańca lub pochodzą z banków zdjęć i ikon tj. Freepik, Flaticon, lub zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę.

Wyrażenie zgody na utrwalanie wizerunku oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Centrum Tańca służy wyłącznie na potrzeby promocji Centrum Tańca.

Taka zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb promocji Centrum Tańca wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Centrum Tańca oraz w celach informacyjnych.

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie w Internecie (na stronie internetowej Centrum Tańca https://power-dance.com.pl/ oraz portalach społecznościowych Centrum Tańca) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Centrum Tańca oświadcza, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych osoby, której dotyczy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z CENTRUM TAŃCA W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O OFERCIE LUB PODZIELENIA SIĘ UWAGAMI DOTYCZĄCYMI USŁUG, A TAKŻE KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY

Od osób fizycznych kontaktujących się z Centrum Tańca, mających na celu uzyskanie informacji o ofercie, wyrażenie swojej opinii, uwagi, a także kontaktujących się z zamiarem zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFIL BIZNESOWY CENTRUM TAŃCA

Dane Użytkowników, którzy polubili profil biznesowy Centrum Tańca, dostępny na:

Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063726545667

Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/centrum_tancapoznan

Tik Tok pod adresem: https://www.tiktok.com/@centrumtancapoznan?_t=8ekxvONRN5t&_r=1

przetwarzane będą w celu administrowania i zarządzania w/w profilami biznesowymi Centrum Tańca, komunikowania się z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności na portalu. W związku z tym Centrum Tańca, jako Administrator w/w profilów biznesowych, może generować anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony za pomocą funkcji udostępnianych przez portale społecznościowe. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie/wchodzenie w interakcje na profilu/stronie/grupie w danym portalu społecznościowym. Zasady panujące w profilach biznesowym Centrum Tańca ustalane są przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym wynikają z ich regulaminów. W każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować, a nawet zablokować profil Administratora stworzony na portalu społecznościowym. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że nie będą wyświetlane Państwu żadne treści tworzone przez Administratora. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach Użytkowników i dostępne publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy na warunkach zawartych w jego regulaminach. W żadnym wypadku dane osób, które polubiły profil biznesowy Centrum Tańca nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie funkcjonowania portali społecznościowych.

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB KANDYDUJĄCYCH DO PRACY

Dane osób kandydujących do pracy są zbierane dla potrzeb trwających rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Spółka może także przetwarzać dane jeżeli kandydat do pracy wyraził zgodę na ich przetwarzanie m.in. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Dane kandydatów do pracy będą przez nas przetwarzane w czasie trwania rekrutacji oraz maksymalnie trzy lata po jej zakończeniu tzn. do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  1. Przetwarzanie danych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez Centrum Tańca, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną lub wypowiadających się na profilu biznesowym Centrum Tańca, w portalach społecznościowych opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osób, które wypełniają formularz internetowy/kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia tej umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osób odwiedzających nasz fanpage przetwarzane są zgodnie z zasadami korzystania z portali społecznościowych, na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  1. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Centrum Tańca w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Centrum Tańca (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Centrum Tańca przetwarza dane osobowe oraz przechowuje je przez czas uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że Centrum Tańca przetwarza dane osobowe na podstawie:

  1. zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;

  2. uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

  3. obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 6 lat.

VII. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufność, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w imieniu Centrum Tańca oraz podmiotom, z którymi współpracujemy. Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Centrum Tańca odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności, jak również realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Centrum Tańca i kontroli naszych działań, firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, dostawcom usług umożliwiających Centrum Tańca zrealizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne), podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestników wypoczynku i wycieczek, dostawcom usług zaopatrujących Centrum Tańca w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), podmiotom odpowiedzialnym za organizacje konkursów i turniejów tanecznych, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym). Dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których osoby, których dane dotyczą zażądali lub które autoryzowali, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli Centrum Tańca jest do tego zobowiązane na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

Ponadto, dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Centrum Tańca.

VIII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób fizycznych względem przetwarzania danych osobowych obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) Prawo do poprawiania danych;

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) Prawo do żądania usunięcia danych;

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Z praw, o których mowa powyżej skorzystać można poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail centrum.wieczorek@gmail.com lub listownie na adres: Centrum Tańca Power-Dance Paulina Wieczorek, ul. Smolna 13B/135, 61-008 Poznań.

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Centrum Tańca jako ich administrator odpowiada za realizację tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pragniemy również poinformować, że każda z osób fizycznych ma prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, osoba fizyczna posiada prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Centrum Tańca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osoby fizycznej, jej praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu można zgłaszać na adres e-mail: centrum.wieczorek@gmail.com lub listownie na adres: Centrum Tańca Power-Dance Paulina Wieczorek, ul. Smolna 13B/135, 61-008 Poznań

IX. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.